russian mail order wives homepage counter счетчик сайта

-1-

בית ספר ניר צבי

אדריכל: משה אורון

 אדריכל : אברהם זאק

 שרטטים : אלה יבלקין ,איליה קפיטלמן

 

2012

3D by ilya.k

2012

в скором будущем на карте

מושב ניר צבי נוסד בשנת 1954 ע"י עולים מארגנטינה ונקרא בתחילה "כפר ארגנטינה". השם ניר-צבי ע"ש הברון צבי הירש, אבי ההתיישבות היהודית בארגנטינה, ממנה באו מקימי היישוב. המושב נמצא בשפלה כ-2 ק"מ צפונית מערבית לעיר רמלה.

 

שטח המושב כ-2,500 דונם ומונה היום כ-263 בתי אב, כ-643 נפשות.

 

המושב משתייך לאיגוד החקלאי. במקום אזור תעשיה של בעלים פרטיים ובו מפעלי רהיטים ומזרנים.

 

-2-

B-207

מושב חדיד -מועדון קהילתי

מושב חדיד נמצא בשפלה, 5 ק"מ צפונית - מזרחית ללוד, בסמוך לכביש תל-אביב ירושלים ובכיש 6. הישוב הוקם בשנת 1950 ע"י תנועת הפועל המזרחי.

שמו על שם העיר הקדומה חדיד, ששמה נשתמר בשם הכפר הנטוש אל חדיתה שבקרבת מקום.